Privacyverklaring medewerker, klant- en leveranciersadministratie

Privacyverklaring Smolenaers Constructie &  Plaatwerk BV.

persoonsgegevens van medewerkers,  klanten, leveranciers en andere relaties

Graag maken wij u er op attent dat wij, de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Smolenaers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mail adres

Smolenaers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • afhandelen van bestellingen; uitvoeren van de overeenkomst;
 • verwerken van betalingen;
 • onderhouden van een commerciële relatie en marketing
 • bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice;
 • doen van marktonderzoek;
 • het naleven van wettelijke verplichtingen.

Doorgifte aan derden personeel
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen
kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of
partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de)
arbeidsovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

 • de Belastingdienst;
 • het UWV;
 • onze arbodienst/bedrijfsarts;
 • de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • de verzuimverzekeraar;

onze accountant/boekhouder/salarisadministrateur.
Soms zal het verstrekken van uw gegevens aan een ander noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan
de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de arbodienst/bedrijfsarts, het
(verplicht gestelde) Pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In andere gevallen is de doorgifte noodzakelijk om de (arbeids)overeenkomst met u te kunnen
uitvoeren, zoals bij doorgifte aan de leasemaatschappij. Bij verstrekking van uw gegevens aan onze
verzuimverzekeraar hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk dat wij daardoor aanspraak
kunnen maken op een verzekeringsuitkering.

 Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij maken gebruik o.a. van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogenoemde “cookies”, die ertoe dienen onze
internetpagina’s gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken – bijvoorbeeld om het
gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De cookies stellen ons in
staat het aantal keren dat de website wordt aangeklikt en de algemene navigatie te meten.
Uiteraard kunt u, indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren. Houdt er rekening mee
dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of alleen beperkt gebruikt kunnen
worden wanneer uw browser zodanig ingesteld is dat het plaatsen van cookies (door onze
website) geweigerd wordt.

Google Analytics
Smolenaers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken
en hoe effectief de Adwords-advertenties van Smolenaers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Stataen. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Smolenaers te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smolenaers heeft hier geen invloed
op. Smolenaers heeft Google geen toestemming gegeven om via Smolenaers verkregen Analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google diensten

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Smolenaers Constructie & Plaatwerk BV

Pannenweg 266

6031 RK  Nederweert.

info@smolenaers.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

Ons adres
Pannenweg 266
6031 RK Nederweert
Telefoon
0495 - 460 400
E-mail adressen
info@smolenaers.nl

Inkoop / bestellingen: order@smolenaers.nl
Verkoop / offertes: offerte@smolenaers.nl
Administratie: l.vink@smolenaers.nl
Vacatures: vacatures@smolenaers.nl 

Scroll naar boven